Přírodovědný výjezd septima + oktáva

Od 6.9. do 8.9. proběhl v Jizerských horách první terénní přírodovědný kurz pro studenty přírodovědného bloku. V nádherné krajině kolem Kořenova jsme určovali druhy rostlin, lovili vodní i luční bezobratlé, měřili pH půdy i vody a zkusili si zrealizovat vlastní badatelský projekt. V Harrachově jsme si vyzkoušeli práci místních sklářů. Kurz terénní přírodovědy by se měl opakovat po dvou letech – vždy pro studenty septimy a oktávy.

Zář, 08, 2023

0

SHARE THIS