Školní jídelna

Školní jídelna

GJS provozuje vlastní kuchyni a jídelnu, které se nachází v hlavní budově školy. Kuchyně a jídelna slouží primárně k zajištění oběda studentům a zaměstnancům školy. O velké přestávce probíhá také doplňkový prodej svačin.

Ceny služeb

Pro školní rok 2022/2023 jsou ceny 40,- Kč za oběd (prima až kvarta) a 45,- Kč za oběd (kvinta až oktáva). Svačiny od 5,- do 25,-Kč.

Platby

Každý strávník má vlastní kreditní účet, který se dobíjí zasláním platby na bankovní účet školní jídelny č. 157580648/0600 (VS platby je rodné číslo strávníka, případně přidělený variabilní symbol - viz dále). V případě sourozenců je třeba hradit každé stravné zvlášť. Platby se uskutečňují předem, prostředky se z bankovního účtu převádějí dávkově, vždy jednou týdně. Doporučená měsíční záloha činí 800,- Kč (prima až kvarta) a 900,- Kč (kvinta až oktáva). Případně více, pokud strávník chodí i na svačiny. Platbu prosím provádějte s dostatečným předstihem. Přesný stav kreditního účtu je možné sledovat ve webové aplikaci na adrese https://www.gymjs.net/jidelna. V této webové aplikaci je mimo jiné uveden též programem přidělený variabilní symbol platby, který je možné užívat alternativně místo rodného čísla strávníka.

Důležitá poznámka: přidělený variabilní symbol používejte prosím zatím jen pro úhradu stravného!

Stravné za odhlášené obědy vracíme jednou ročně na účet rodičů.

Otevírací doba

Pro strávníky je jídelna otevřena vždy od 12.10 do 14.15 hodin Doplňkový prodej (svačiny) probíhá o velké přestávce v čase od 10:10 do 10:25 hodin.

Registrace při výdeji jídel

K registraci při vyzvedávání oběda/svačiny využívají strávníci GJS čipy, které zároveň slouží pro vstup do školní budovy. Do systému je možné zařadit i studentské karty ISIC, které pak mají stejnou funkci, jako čipy.

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím webové aplikace na adrese https://www.gymjs.net/jidelna po přihlášení svým jménem a heslem. Zde má každý možnost zvolit dny v týdnu, ve kterých mu budou obědy přihlášeny automaticky, nebo si může každý oběd přihlašovat sám. Při ztrátě hesla do aplikace jídelny kontaktuje paní Hrádkovou (l.hradkova@gymjs.cz). Vygeneruje vám nové heslo.

Obědy lze přihlašovat a odhlašovat vždy nejpozději do 08:00 hod. stávajícího dne. Ve dnech, kdy školní jídelna nevaří, jsou obědy všem strávníkům odhlášeny automaticky. V ostatních případech (nemoc, lékař atp.) toto řeší každý strávník samostatně.

Ve zcela výjimečných případech lze oběd odhlásit telefonicky mezi 7:00 a 8:00 daného dne v kanceláři školy (tel.: 266310724) nebo emailem (l.hradkova@gymjs.cz). Zaplacený oběd je také možné vyzvednout v jídelně do vlastních donesených nádob.

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE.

Webová aplikace

Podrobné instrukce k používání aplikace naleznete ZDE, vstup do aplikace ZDE.

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz