Školní jídelna

Školní jídelna

GJS provozuje vlastní kuchyni a jídelnu, které se nachází v hlavní budově školy. Kuchyně a jídelna slouží primárně k zajištění oběda studentům a zaměstnancům školy. Její služby se již brzy rozšíří o doplňkový prodej nápojů a potravin.

 

Ceny stravného (školní rok 2020/21)

35,- Kč za oběd (prima až kvarta), záloha 770,- Kč měsíčně

40,- Kč za oběd (kvinta až oktáva), záloha. 880,- Kč měsíčně

 

Otevírací doba

Pro strávníky je jídelna otevřena vždy od 12.10 do 14.15 hodin.

 

Platby

Každý strávník má vlastní kreditní účet, který se dobíjí zasláním platby na bankovní účet školní jídelny č. 157580648/0600 (VS platby je rodné číslo strávníka, případně přidělený variabilní symbol - viz dále). V případě sourozenců je třeba hradit každé stravné zvlášť. Platby se uskutečňují předem, prostředky se z bankovního účtu převádějí dávkově, vždy jednou týdně. Platbu prosím provádějte s dostatečným předstihem. Přesný stav kreditního účtu je možné sledovat ve webové aplikaci na adrese https://www.gymjs.net/jidelna. V této webové aplikaci je mimo jiné uveden též programem přidělený variabilní symbol platby, který je možné užívat alternativně místo rodného čísla strávníka.

Důležitá poznámka: přidělený variabilní symbol používejte prosím zatím je pro úhradu stravného!

Stravné za odhlášené obědy vracíme jednou ročně na účet rodičů.

 

Odhlášení oběda

Od 1. 12. 2015 provádí strávníci (či jejich rodiče) přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím webové aplikace na adrese https://www.gymjs.net/jidelna po přihlášení svým jménem a heslem. Zde má každý možnost zvolit dny v týdnu, ve kterých mu budou obědy přihlášeny automaticky, nebo si může každý oběd přihlašovat sám.

Obědy lze přihlašovat a odhlašovat vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne. Ve dnech, kdy školní jídelna nevaří, jsou obědy všem strávníkům odhlášeny automaticky. V ostatních případech (nemoc, exkurze, lyžařský výcvik atp.) toto řeší každý strávník samostatně.

Ve zcela výjimečných případech lze oběd odhlásit telefonicky mezi 7:00 a 8:00 daného dne v kanceláři školy (tel.: 266310724). Zaplacený oběd je také možné vyzvednout v jídelně do vlastních donesených nádob.

 

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE.

 

Webová aplikace

Podrobné instrukce k používání aplikace naleznete ZDE, vstup do aplikace ZDE.

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz