Učební plán

Učební plán

Nižší gymnázium

PŘEDMĚT
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Angličtina 4 4 3 4 15
Francouzština, Němčina, Španělština 3 3 6
Matematika 4 4 4 4 16
IKT 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2 2 2 8
Společenskovědní základ 2 1 1 4
Filosofie
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 2 8
Zeměpis 3 2 2 7
Laboratorní práce 1 1 2
Hudební výchova 2 1 1 1 5
Výtvarná výchova 2 1 1 1 5
Estetická výchova výtvarná/hudební
Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Výchova ke zdraví 1 1
Volitelné předměty 1 1 2
28 30 32 32 122

Vyšší gymnázium

PŘEDMĚT
  KVINTA  
    SEXTA    
SEPTIMA
  OKTÁVA  
celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Angličtina 4 3 3 4 14
Francouzština, Němčina, Španělština  3  3 3 3 12
Matematika 4 3 4 3 14
IKT  2 2 4
Dějepis 2 2 4
Společenskovědní základ 2 2 2 2 8
Člověk a moderní společnost 2 2
Fyzika 3 3 6
Chemie  3 3 6
Biologie 3 2 5
Zeměpis 3 3
Laboratorní práce
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Estetická výchova výtvarná/hudební  2  2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví
Volitelné předměty 2 2 4
Bloky 10 10 20
34 34 32 32 132

Volitelné předměty

 • Anglická konverzace
 • Dramatická výchova
 • Etická výchova
 • Německá konverzace
 • Francouzská konverzace
 • Španělská konverzace
 • Latina
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z fyziky
 • Cvičení ze společenskovědního základu
 • Logika

Bloky

 • Český jazyk a literatura - seminář
 • Dějepis -seminář
 • Ruský jazyk - seminář
 • Estetická výchova - seminář
 • Zeměpis - seminář
 • Biologie - seminář
 • Chemie - seminář
 • Fyzika - seminář
 • Přírodní vědy - seminář
 • Matematika - seminář
 • Deskriptivní geometrie - seminář
 • Programování - seminář
 • Ekonomika a účetnictví - seminář

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz