Unikátní učební plán

Široký studijní základ získávaný v primě až sextě. V septimě a oktávě volba předmětových bloků podle zaměření studenta.

Vynikající výsledky

Úspěšní absolventi studují na významných českých i předních světových univerzitách včetně Oxfordu či Cambridge.

Bohatý mimoškolní program

Kluby, kulturní a společenské akce, odborné exkurze, mezinárodní studijní výměny, sportovní a zážitkové kurzy.

Rodinné prostředí

Malé třídní kolektivy, otevřený a vstřícný přístup pedagogů, přátelská atmosféra, rodiče jako součást školní komunity.

Bezpečí

Jasná a jednoduchá školní pravidla, vzájemná slušnost a respekt, ohled na individuální potřeby každého studenta.

Dostupnost

Umírněná výše školného není zásadním sítem při výběru školy, prospěchová stipendia, sociální stipendia a další způsoby podpory studentů.