Kdo jsme

Kdo jsme

Výjimečný učební plán, vynikající pedagogický sbor, motivovaní studenti, otevřené a tvůrčí prostředí.

Gymnázium J. Seiferta je školou, kde studenti získávají nejen vynikající akademické vzdělání, ale také prožívají výjimečných 8 let života, během kterých dospívají v sebevědomé, tvůrčí, samostatné a odpovědné osobnosti.

Čtyři pilíře GJS

  • tradice a kvalita českého školství spolu s moderními vyučovacími metodami
  • široká škála volitelných předmětů, zahraniční výměny, bohatá mimoškolní činnost
  • absolventi pokračující ve vysokoškolském studiu na českých i zahraničních univerzitách
  • vzájemný respekt, příjemná školní atmosféra, úzká spolupráce s rodiči

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz