Napsali o nás

Napsali o nás

Gymnázium Jaroslava Seiferta pro mne bylo tou nejlepší přípravou pro mojí následnou akademickou i profesní kariéru. Díky znalostem, které jsem tam získal, jsem byl později schopen obstát ve velmi konkurenčním prostředí na University of Cambridge, při svém působení na Úřadu vlády České republiky, i v rámci top managementu největšího českého soukromého podniku Škoda Auto. Kromě znalostí pro mě vždy byl klíčový i sociální kapitál, který jsem tam získal a ze kterého těžím dodnes. Kdyby u nás existovalo více takových škol jako je Gymnázium Jaroslava Seiferta, věřím, že by i naše země byla dál, než je.
(Radek Špicar, Viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy ČR)

Gymnázium Jaroslava Seiferta je škola, která vychovává zdravě sebevědomé absolventy, podporuje všestranný rozvoj studentů a umožňuje jim široký rozhled i díky pobytům v zahraničí. Kvalitní vzdělávací program je samozřejmostí, což dokazují úspěchy při dalším vysokoškolském studiu. Jsem rád, že mé tři děti, které úspěšně tuto školu absolvovaly, se díky získanému rozhledu dobře orientují ve světě, kde žijeme, mají pozitivní vztah ke vzdělání a daří se jim i studia na vysokých školách.
(MUDr. Milan Ročeň Ph.D., MHA, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM)

Gymnázium Jaroslava Seiferta je vyhlášené individuálním přístupem ke studentům a takřka rodinnou atmosférou. Sbor kvalifikovaných a nadšených pedagogů je zárukou kvalitní výuky. Škola nabízí studentům širokou nabídku mimoškolních aktivit i fantastické výlety do zahraničí. Studenty vede k samostatnosti a aktivnímu využívání moderních technologií při tvorbě různých prezentací či přípravě projektových dnů pro své spolužáky. Dcera v současnosti navštěvuje 1. ročník lékařské fakulty a až nyní, při studiu medicíny můžeme naplno ocenit vědomostní základ, který získala během dvou let předmaturitní přípravy v rámci biologického bloku. Gymnázium Jaroslava Seiferta mohu prostě doporučit každému, kdo je ochoten a schopen investovat do vzdělání a budoucnosti svých dětí. Nebude litovat.
(MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory)

Gymnázium Jaroslava Seiferta ve Vysočanech bylo pro mne zásadní životní kapitolou, bylo to jedno z prvních porevolučních soukromých gymnázií a v mnohém předčilo očekávání mě i mých rodičů. To, že bylo na svou dobu velmi připravené a progresivní, ukázal i fakt, kolik studentů se pak dostalo velmi dobře na vysoké školy. Měli jsme velmi intenzivní a kvalitní výuku jazyků formou bohatých seminářů, hodiny konverzací s rodilými mluvčími a interaktivní výjezdy a to i za hranice ČR. O všem se dalo objektivně a svobodně diskutovat a studenti se brali vážně jako regulérní partneři a dospělí občané svobodné České republiky. Učili jsme se v rámci diskuzí ve všech oborech zodpovědnosti za svá slova a postoje, což plynulo i z postojů a zodpovědného přístupu vedení i jednotlivých učitelů k výchově a výuce studentů a vedlo nás k pokoře a respektu, ale i otevřenosti ve vzájemné komunikaci - dnes tolik důležitému tématu společnosti. Dalo mi velký rozhled v souvislostech a povědomí ve vztahu ke společnosti, kultuře i historii, které mi hodně pomohlo při studiu DAMU a využívám ho i nadále a stále ve svém oboru. Dodnes na gymnázium Jaroslava Seiferta s úctou vzpomínám. Má svou tradici a díky své kvalitě jistě i právem pevnou pozici mezi současnými gymnázii.
(Lenka Krobotová, herečka, Dejvické divadlo)

S Gymnáziem Jaroslava Seiferta jsme strávili osm bezproblémových let. Syn nejvíce ocenil, že si mohl včas vybrat studijní blok a soustředit se tak na předměty, které ho zajímaly. Na Gymnáziu Jaroslava Seiferta se díky tomu dobře připravil na přijímací zkoušky na vysokou školu.
(Světlana Witowská, reportérka, moderátorka)