Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2020/2021

POLOLETÍ:

1. 9. – 31. 1.

VYSVĚDČENÍ:

31. 1.

1. 2. – 30. 6.

30. 6.
 MIMOŠKOLNÍ AKCE:

9. – 12. 9.

seznamovací výjezd (prima B, Horní Maršov)

30. 9. – 3. 10.

seznamovací výjezd (prima A, Horní Maršov)

7. – 11. 2.

lyžařský výcvik (kvinta)

4. – 8. 3.

lyžařský výcvik (sekundy)

27. – 29. 6.

školní výlety

PRÁZDNINY: podzimní

27. – 29. 10.

vánoční

23. 12. – 2. 1.

pololetní

4. 2.

jarní

14. – 20. 3. (Praha 6 – 10)

velikonoční

14. – 18. 4.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

listopad 2021

duben 2022

vždy od 17:00
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:     

3. 11. 2021

12. 1. 2022

15. 2. 2022

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PRIMY:

1. 3. 2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:

19. a 20. 4. 2021

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE:
podzim 2021 Studentský divadelní festival
10. 12. Vánoční koncert (Rybova mše)
3. 2. Maturitní ples
23. 6. Zahradní slavnost
 

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz