Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Program je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa.

Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.

Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno téměř 4000 mladých lidí.

Více informací: http://www.dofe.cz/cz/co-je-dofe-studenti/

Dne 13.11.proběhlo setkání regionálních koordinátorů DofE na Britské Ambasádě v Praze DofE Annual Breakfast Gathering. Zástupci naší školy byli pozváni díky tomu, že naše škola je jedním z pilířů programu DofE a účastní se podpory studentů v tom, co je baví a v čem se chtějí rozvíjet.
Programem setkání bylo seznámení se s vizí DofE do roku 2023, prezentace aktivit, vystoupení a prezentaci studentů - účastníků a v neposlední řadě báječná snídaně.

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz