Základní údaje

Základní údaje

Název školy: Gymnázium J. Seiferta o.p.s.
Zřizovatel: Spolek zakladatelů soukromého reálného gymnázia
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 126
IČO: 49626931
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává: střední škola, IZO 016 190 483
školní klub, IZO 110 001 681
školní jídelna, IZO 108 001 245
ID datové schránky (typ schránky): ymmma56 (OVM)
Číslo účtu (škola): 115-1906820237/0100 (KB)
Číslo účtu (školní jídelna): 157580648/0600 (Moneta MB)
Ředitelka společnosti: Ing. arch. Pavlína Pospíšilová
e-mail: p.pospisilova@gymjs.cz
Ředitelka školy: Ing. arch. Pavlína Pospíšilová
tel. 731 142 168
e-mail: p.pospisilova@gymjs.cz
Zástupkyně ředitelky: RNDr. Helena Svobodová
tel.: 266 310 724, 266 313 753
e-mail: h.svobodova@gymjs.cz
Správní rada: Ing. Miloš Holas,
MUDr. Milan Ročeň,
MDDr. Adéla Jíšková
Dozorčí rada: Ing. Daniela Voslářová,
RNDr. Pavla Holasová,
Ing. Vilém Kunzl
Obor vzdělávání (kód oboru): Gymnázium (79-41-K/81)
Forma vzdělávání: denní
Délka vzdělávání: osm let
Roční školné (2024/25) 65.000,- Kč (prima, sekunda)
60.000,- Kč (tercie)
57.000,- Kč (kvarta až septima)
55.000,- Kč (oktáva)

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz