Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015

 

Výroční zpráva za školní rok 2014/15

pdf

Rozvaha k 31. 12. 2014
pdf

Výsledovka k 31. 12. 2014
pdf

Hospodaření školy po střediscích
pdf

Audit účetní uzávěrky k 31. 12. 2014
pdf