ŠABLONY I GJS

Projekt ŠABLONY I GJS

Projekt
ŠABLONY I GJS
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 31.12.2024.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003873

grant1