Učební plán

Učební plán

Nižší gymnázium

PŘEDMĚT
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Angličtina 4 4 3 4 15
Francouzština, Němčina, Španělština 3 3 6
Matematika 4 4 4 4 16
IKT 1 1 1 3
Dějepis 2 2 2 2 8
Společenskovědní základ 2 1 1 4
Filosofie
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 2 8
Zeměpis 3* 2 2 7
Laboratorní práce 1 1 2
Hudební výchova 2 1 1 1 5
Výtvarná výchova 2 1 1 1 5
Estetická výchova výtvarná/hudební
Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Výchova ke zdraví 1 1
Volitelné předměty 1 1 1 3
27 31 32 32 122
*) Hodinová dotace zeměpisu je ve školním roce 2016/17 v sekundě 2 hodiny týdně. Toto souvisí se změnou UP a týká se pouze aktuálního školního roku.

Vyšší gymnázium

PŘEDMĚT
  KVINTA  
    SEXTA    
SEPTIMA
  OKTÁVA  
celkem
Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15
Angličtina 4 4 3 4 15
Francouzština, Němčina, Španělština  3  3 3 3 12
Matematika 4 4 3** 3 14
IKT  2 2 4
Dějepis 2 2 4
Společenskovědní základ 2 2 2** 2** 8
Filosofie*** 3** 2
Fyzika 3 3 6
Chemie  3 3 6
Biologie 3 2 5
Zeměpis 2 2
Laboratorní práce
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Estetická výchova výtvarná/hudební  2  2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví
Volitelné předměty 2 2** 5
Bloky 10 10 20
34 35 32 31 132
**) Týdenní hodinové dotace označených předmětů se pro školní rok 2016/17 odlišují od údaje uvedeného v tabulce. Toto souvisí se změnou UP a týká se pouze aktuálního školního roku. ***) Předmět filosofie bude nahrazen novým předmětem. Tento bude spojovat prvky Ze, Dě i Svz a bude zaměřeným na moderní společenskovědní témata. Změna se týká nejdříve letošní sexty, septima i oktáva dokončí studium podle původního UP.

Volitelné předměty

 • Anglická konverzace
 • Přípravný kurz v německém jazyce
 • Dramatická výchova
 • Cvičení z filozofie
 • Programování
 • Cvičení z matematiky
 • Etická výchova
 • Latina
 • Konverzace v cizím jazyce
 • Cvičení ze společenskovědního základu
 • Přípravný kurz v anglickém jazyce

Bloky

 • Český jazyk a literatura - seminář
 • Biologie - seminář
 • Dějepis -seminář
 • Chemie - seminář
 • Estetická výchova - seminář
 • Přírodní vědy - seminář
 • Ruský jazyk - seminář
 • Fyzika - seminář
 • Matematika - seminář
 • Deskriptivní geometrie - seminář
 • Zeměpis - seminář
 • Ekonomika a účetnictví - seminář

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz