Projekt VÝZVA 49 GJS

Projekt VÝZVA 49 GJS

Projekt
VÝZVA 49 GJS
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001615 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

grant1

Dne 14. ledna 2021 proběhne Den otevřených dveří online.

Odkaz na DOD a online prezentaci školy naleznete ZDE.