Projekt ŠABLONY II GJS

Projekt ŠABLONY II GJS

Projekt
ŠABLONY II GJS
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016241 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.

grant1

Dne 14. ledna 2021 proběhne Den otevřených dveří online.

Odkaz na DOD a online prezentaci školy naleznete ZDE.