Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít jednu primu

Naším cílem je získávat nadané, motivované a zvídavé studenty. Kromě státní části (didaktický test z českého jazyka a z matematiky) obsahují přijímačky také ústní pohovor.

Pro zájemce o studium, kteří si chtějí vyzkoušet své šance na přijetí, pořádáme v lednu 2021 přijímačky nanečisto. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE .

Výsledky přijímacích zkoušek

Celkem 131 uchazečů:

 • 44 přijatých
 • 86 nepřijatých
 • 1 nepřijatý v náhradním termínu

Termín

 • 9.6. jednotná přijímací zkouška (Cermat), 3. a 5.6. - pohovory

Průběh

 • státní část: didaktický test z českého jazyka a z matematiky (organizuje MŠMT prostřednictvím své agentury CERMAT); 70 minut + 85 minut
 • školní část: ústní pohovor ke zjištění zájmů uchazeče, jeho rozhledu, vyjadřovacích schopností a pohotovosti reakce; 10 minut, termín bude upřesněn

Hodnocení

 • maximum 60 bodů za státní písemnou část a 40 bodů za školní část.

  Školní část se skládá z ústního pohovoru (max. 27 bodů), hodnocení 2 posledních vysvědčení (max. 8 bodů) a vyhodnocení soutěží, olympiád a certifikátů (max. 5 bodů).

  maximálně 8 bodů za dvě poslední vysvědčení (pololetí 5. třídy a závěrečné vysvědčení 4. třídy) - za celkový průměr 1 na obou vysvědčeních – 8 bodů, za 1dvojku z obou vysvědčení – 7 bodů, za 2 dvojky z obou vysvědčení – 6 bodů,.., za 8 a více dvojek – 0 bodů, za trojku se odečtou dva body, max. 5 bodů za olympiády a ocenění v soutěžích, tj. účast v soutěžích krajských a celostátních z předmětů výuky nebo umění nebo sportu po jednom bodě a za 1. až 3. místo bod navíc, maximálně však 5 bodů celkem.

 • součtem dosažených bodů vzniká výsledné pořadí uchazečů, minimální součet bodů nutný pro přijetí je 50, maximální možný počet dosažených bodů je 100, ke studiu je přijato prvních 2x22 uchazečů

Ostatní

 • přihlášky se doručují do 1. 3. 2021 (včetně) ředitelce školy
 • škola nevyžaduje potvrzení lékaře; formulář přihlášky ke stažení ZDE
 • uchazeči si ke zkouškám přinesou základní psací potřeby, doporučujeme také pití a svačinu
 • další dotazy Vám rádi zodpovíme během některého z dnů otevřených dveří, případně e-mailem či telefonicky na p.pospisilova@gymjs.cz a (+420) 731 142 168

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz