Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Naším cílem je získávat nadané, motivované a zvídavé studenty. Kromě státní části (didaktický test z českého jazyka a z matematiky) obsahují přijímačky také ústní pohovor.

Pro zájemce o studium, kteří si chtějí vyzkoušet své šance na přijetí, pořádáme 13. února 2021 přijímačky nanečisto. Podrobné informace naleznete ZDE .

Termín

 • 14.4, 15.4. jednotná přijímací zkouška

Průběh

 • státní část: didaktický test z českého jazyka a z matematiky (organizuje MŠMT prostřednictvím své agentury CERMAT); 60 minut Čj+ 70 minut M
 • školní část: ústní pohovor ke zjištění zájmů uchazeče, jeho rozhledu, vyjadřovacích schopností a pohotovosti reakce; 10 minut

.Ostatní bude upřesněno do 31.1.2021.

Hodnocení

 • maximum 60 bodů za státní písemnou část a 40 bodů za školní část.

  Školní část se skládá z ústního pohovoru, hodnocení z vysvědčení a vyhodnocení soutěží, olympiád a certifikátů a kvízu logického uvažování

  za olympiády, certifikáty a ocenění v soutěžích, tj. certifikát z jazyka A1 a výše, účast v soutěžích krajských a celostátních z předmětů výuky nebo umění nebo sportu po jednom bodě a za 1. až 3. místo v celostátní soutěži bod navíc, maximálně však ? body celkem.

 • součtem dosažených bodů vzniká výsledné pořadí uchazečů, minimální součet bodů nutný pro přijetí je 50, maximální možný počet dosažených bodů je 100, ke studiu je přijato prvních 24 uchazečů

.Bude upřesněno do 31.1.2021.

Ostatní

 • přihlášky se doručují do 1. 3. 2021 (včetně) ředitelce školy
 • škola nevyžaduje potvrzení lékaře; formulář přihlášky ke stažení na webu školy
 • uchazeči si ke zkouškám přinesou základní psací potřeby, doporučujeme také pití a svačinu
 • další dotazy Vám rádi zodpovíme během některého z dnů otevřených dveří, případně e-mailem či telefonicky na p.pospisilova@gymjs.cz a (+420) 731 142 168

Výsledky přijímacích zkoušek

Celkem 131 uchazečů v roce 2019-20 na dvě třídy, 90 uchazečů v roce 2018-19 na jednu třídu primy:

 • 44 přijatých v roce 2019-20

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz

 

dod