Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2017/2018

POLOLETÍ:

4. 9. – 31. 1.

VYSVĚDČENÍ:

31. 1.

1. 2. – 29. 6.

29. 6.
 MIMOŠKOLNÍ AKCE:

11. - 15. 9.

seznamovací výjezd (prima, Horní Maršov)

8. - 12. 1.

lyžařský výcvik (kvinta, Postalm)

12. - 16. 3.

lyžařský výcvik (sekunda, Postalm)

25. – 28. 6.

školní výlety

PRÁZDNINY: podzimní

26. – 27. 10.

vánoční 23. 12. – 2. 1.
pololetní

2. 2.

jarní

12. – 18. 2. (Praha 6 – 10)

velikonoční

29. 3. – 2. 4.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

15. 11.  a  11. 4. (st)

vždy od 17:00
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:     

13. 12., 18. 1., 20. 2.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PRIMY:

1. 3. (st, 12:00)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:

13. a 17. 4. 2018

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE:
24. – 26. 11.

Studentský divadelní festival

1. 12. Vánoční koncert (Rybova mše)
1. 2. Maturitní ples
21. 6. Zahradní slavnost
 

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz