Septimy a primy

Lze septimy a primy propojit? Mohou septimáni být oporou a rádcem našich prvních ročníků? Pomůže primánkům pohled staršího spolužáka k úspěšnému proplouvání gymnáziem? Může primán osvěžit mysl septimána? V čase online výuky je hlavním negativem nedostatek sociálních kontaktů. Chybí obvyklá přirozená spolupráce dětí napříč ročníky. Pokusem je propojování jednotlivců z nejnižších a nejvyšších ročníků mimo školní vyučování. Časem se uvidí, jak se osvědčí.

Bře, 20, 2021

0

SHARE THIS