Výuka hybridní

Ve třídě, kde je více jak polovina dětí v karanténě, probíhá hybridní výuka. V ostatních třídách se klade důraz na prezenční výuku. Žáci v karanténě si informace získávají z Teams/bakalářů/mailu nebo, pokud učitel hodinu streamuje, se mohou připojit do výuky. Počet dětí v karanténě by měl být pro stream aspoň třetina skupiny/třídy.

Pro, 09, 2021

0

SHARE THIS