Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy

Pedagogický sbor

Fotografie
Michal Ambroz
zeměpis, tělesná výchova
Fotografie
Adam Dominec
IKT, programování
Fotografie
Marie Ekrtová
biologie, chemie
Fotografie
Hana Horešovská
tělesná výchova
Fotografie
Jan Kozubek
matematika, fyzika
Fotografie
Lucie Kubíková
IKT, tělesná výchova
Fotografie
Václav Nájemník
dějepis, občanská výchova
Fotografie
Jiří Polívka
hudební výchova
Fotografie
Iveta Rabiecová
matematika, fyzika
bude doplněno
Petr Smilek
matematika, fyzika
Fotografie
Michal Šíba
biologie, chemie
Fotografie
Martin Toulec
dějepis, občanská výchova
Fotografie
Hana Ulrichová
dramatická výchova
Fotografie
Ivana Zábranská
matematika, zeměpis

Administrativa a provoz

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz