Školní klub SPEKTRUM

Školní klub SPEKTRUM

Chceme, aby GJS nabízelo svým studentům co nejširší škálu podnětů. Kromě běžné výuky se proto věnujeme také dalším činnostem, jako jsou školní exkurze, projekty, divadelní a hudební akce, studentské výměny, místní i mezinárodní projekty, výlety, volnočasové aktivity a kroužky.

Kluby a kroužky

Kluby a kroužky jsou volnočasové aktivity různého zaměření, kterým se studenti mohou věnovat přímo ve škole. A protože množství volného času studentů se během školního roku mění, je program těchto aktivit koncipován tak, aby se jich mohli studenti účastnit i nepravidelně či nárazově podle svých momentálních možností, případně aby jejich časový plán vznikal na základě vzájemné dohody účastníků.

Přihlašovaní

Přihlašování probíhá ve škole, rodiče studentů nižšího gymnázia potvrzují výběr svého dítěte podepsáním vyplněné přihlášky. Kroužek je otevřen na základě dostatečného počtu přihlášených studentů, přičemž minimální nutný počet přihlášených se různí dle typu aktivity.

Nabídka kroužků a klubů pro školní rok 2018/19

Níže naleznete abecední seznam klubů, kroužků a dalších aktivit nabízených v aktuálním školním roce. Pod ním je odkaz na dokument s podrobnými informacemi k jednotlivým aktivitám.

Bojové techniky temných staletí, Cena Vévody z Edinburghu – DofE, Deskové hry, Divadelní improvizace, Divadelní kroužky GJS, English Conversation Club, English Homework Club, Expediční klub, Filmový klub, Fotokroužek, International Theatre Project – ITP, Klub mladého diváka, Pan European Educational Programme – PEEP, Poznáváme Prahu, Projektový klub, Programování, Sportovní hry, Taneční klub, Tvůrčí psaní, Volejbalový kroužek, Výtvarný kroužek, Der Weg zum perfekten Deutsch, Základy sportovní gymnastiky, Zdravotní cvičení

Dokument s podrobnými informacemi k jednotlivým aktivitám naleznete ZDE. Kromě názvu je vždy uváděno jméno vedoucího, stručný popis náplně a případně termín, ve kterém daná aktivita probíhá.

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz