Adopce na dálku

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha v roce 1993 založila projekt Adopce na dálku. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a zároveň dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity. Nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytváření vzájemných osobních vztahů. Sponzoři se označují jako adoptivní rodiče. Cílem adopcí je poskytnout dětem vzdělání.

Od vzniku programu Adopce na dálku Arcidiecézní charita pomohla díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Program realizuje v 6 státech ve spolupráci s našimi místními partnerskými organizacemi. Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, dále zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Více viz http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/

Naše gymnázium od roku 2005 se stalo adoptivním rodičem dětí v Indii.

Suhel Masood Banu

Narozen 2.4.1992.
Suhel je dobrý a snaživý žák ve všech předmětech. Každodenní příprava je pro něj koníčkem. Pomáhá svým rodičům doma, ale také ve škole. Velmi rád čte. Doma zajišťuje nošení vody do domácnosti.

Davin Mendonca

Narozen 9.8.1997.
Dobře se učí. Po škole pomáhá rodičům. Ve škole také pomáhá kamarádům s učením. Rád kreslí a pracuje na zahradě.

56.Adoptivní chlapec gymnaz. třídy

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz