Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 2012/2013
pdf

Rozvaha k 31. 12. 2012
pdf

Výsledovka k 31. 12. 2012
pdf

Audit účetní uzávěrky k 31. 12. 2012
pdf