Přijímací zkoušky do primy (s testem nebo s potvrzením po prodělaném Covidu do 90 dnů)

Přijímací zkoušky proběhnou 5.5. a 6.5. Nutné testování uchazečů předem a donést potvrzení o negativním testování mladší 7 dnů (potvrzení z antigenního testování ze školy nebo testovacího centra, nebo PCR testu, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 do 90dnů od prvního pozitivního testu). Povinné roušky. Pozvánky s informacemi byly zaslány mailem a poštou.

Dub, 05, 2021

0

SHARE THIS