Výsledky přijímacích zkoušek 2019

Milí uchazeči, vážení rodiče,

níže uvedené odkazy obsahují seznamy přijatých (1. – 24. místo) a nepřijatých (25. a další místa) uchazečů ke studiu.

Přijatí uchazeči mají nyní 10 dní na to, aby potvrdili svůj zájem nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku. V případě uvolnění dříve obsazeného místa oslovíme uchazeče, který je v seznamu nepřijatých na prvním místě (celkově 25. v pořadí) a tak dále vždy striktně dle celkového pořadí podle počtu dosažených bodů.

Pavlína Pospíšilová

PŘIJATÍ KE STUDIU

NEPŘIJATÍ KE STUDIU

Dub, 29, 2019

0

SHARE THIS